Kandungan Iyyaka Na’budu

islamic-wallpapers-043-al-sunna-net

 

Kalimat Iyyaka na’budu bermakna ‘kami tidak menyembah kepada siapa pun selain Engkau’ sehingga ibadah itu semuanya hanya boleh dipersembahkan kepada Allah semata, demikian pula isti’anah/memohon pertolongan hanya kepada Allah jua (lihat Hasyiyah Tsalatsah al-Ushul, hal. 41)

Baca Selengkapnya

Memetik Hikmah Surat al-Fatihah

image00

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya al-Qur’an. Bulan yang sangat tepat untuk kembali merenungkan keindahan hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat suci al-Qur’an.

Baca Selengkapnya

Pengertian Tauhid

eslah2020

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Masalah tauhid selalu menarik untuk dibahas. Karena ia menjadi materi dakwah paling utama dan paling wajib untuk dipahami. Dalam kesempatan ini, kami akan membawakan penjelasan-penjelasan mengenai makna tauhid. Semoga bermanfaat.

Baca Selengkapnya

Sembahlah Rabb Kalian!

6334145030_a62b51db88_z

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian; yaitu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Dzat yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap serta yang menurunkan dari langit air [hujan] maka Allah keluarkan dengan sebab air itu berbagai buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Oleh sebab itu janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sementara kalian mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 21-22)

Baca Selengkapnya

Hakikat dan Keutamaan Tauhid

grand

[1] Misi Utama Dakwah Para Nabi dan Rasul

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Sungguh Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul [yang berseru]: Sembahlah Allah dan jauhilah thaghut.” (QS. An-Nahl: 36)

Baca Selengkapnya