Suplemen Mengenal Tauhid # 3

Bismillah.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah mencurahkan kepada kita petunjuk dan nikmat yang begitu banyak. Diantara nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah. Karena itulah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa; karena mereka mengikuti hidayah Allah dan mempertahankannya.

Baca Selengkapnya

Suplemen Qawa’id Arba’ # 2

Bismillah.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana risalah beliau yang lainnya, kitab al-Qawa’id al-Arba’ yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini pun sarat dengan dalil; baik dari al-Qur’an ataupun dari hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Baca Selengkapnya

Suplemen Qawa’id Arba’ # 1

Bismillah.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu kaidah dasar dalam beragama yang menjadi pedoman setiap muslim ialah mendahulukan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Tidak akan benar perkataan dan perbuatan kecuali apabila dilandasi ilmu.

Baca Selengkapnya

Program Belajar Bahasa Arab dan Baca Kitab

Belajar Bahasa Arab dan Baca Kitab at-Taisir (Gratis)

Kurikulum :

Level Pemula :
– Nahwu Dasar : al-Muyassar Jilid 1
– Shorof Dasar : Mukhtarot
– Tauhid Dasar : Syarh Tsalatsah Ushul
– Manhaj Dasar : Minhaj al-Firqah an-Najiyah

Baca Selengkapnya