Menguji Kesabaran

Bismillah. Salah satu sifat utama orang beriman adalah bersabar dalam menghadapi cobaan demi cobaan. Sabar itu sendiri mengandung kekuatan batin dan keteguhan hati dalam menyikapi berbagai keadaan dalam hidup. Orang beriman meyakini bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini dengan takdir Allah dan di bawah ilmu serta pengawasan-Nya. Apa-apa yang tidak menyenangkan dalam perkara … Baca Selengkapnya

Keistimewaan Kitab Tauhid

Bismillah. Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah menjelaskan mengenai sisi kelebihan dan keistimewaan Kitab Tauhid karya Syaikh Muhammad at-Tamimi rahimahullah dibandingkan kitab-kitab yang lain. Beliau berkata : وهذا الكتاب من أنفس الكتب المؤلَّفة في باب التّوحيد Kitab ini termasuk kitab yang paling berharga yang disusun dalam bab tauhid. لأنه مبني على الكتاب والسنة، بحيث إنه رحمه الله، … Baca Selengkapnya

Rem dan Gas dalam Hidup

Bismillah… Diantara pelajaran aqidah yang sangat berharga adalah apa yang dikenal oleh para ulama dalam pembahasan ibadah dengan istilah khauf dan roja’. Khauf yaitu rasa takut kepada Allah dan hukuman-Nya. Adapun roja’ maksudnya harapan kepada Allah dan rahmat serta ampunan-Nya. Ibadah kepada Allah tidak boleh lepas dari kedua unsur ini; takut dan harapan. Digambarkan keduanya … Baca Selengkapnya

Bersandar kepada Allah

Bismillah. Alhamdulillah; segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada nabi kita Muhammad, para sahabatnya dan pengikut setia mereka. Amma ba’du. Salah satu sifat yang mengangkat kedudukan seorang hamba di hadapan Allah adalah ketergantungan hatinya kepada Allah semata. Sebagaimana di bagian awal surat al-Anfal ketika Allah menggambarkan diantara sifat … Baca Selengkapnya

Iman kepada Takdir

Bismillah. Diantara perkara yang paling mendasar dalam hidup seorang muslim adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta adalah dengan takdir dan kekuasaan dari Allah. Mengimani takdir artinya meyakini bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat, Allah menuliskan ilmu-Nya itu di dalam lauhul mahfuzh, Allah menghendaki segala sesuatu … Baca Selengkapnya

Fitrah Islam

Bismillah. Salah satu bukti kesempurnaan dan keindahan ajaran Islam adalah bacaan dzikir yang diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada kita di waktu pagi dan petang. Karena dzikir merupakan pasokan energi dan kekuatan iman yang akan mengokohkan hati dalam ketaatan. Diantara bacaan dzikir pagi yang diajarkan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits riwayat Ahmad … Baca Selengkapnya

Manfaat Tauhid Asma’ wa Shifat

Bismillah. Keimanan terhadap nama dan sifat Allah merupakan perkara yang bersifat mendasar bagi seorang muslim. Bagaimana tidak? Sementara Allah memberikan nama dan sifat itu untuk diri-Nya yang mulia lagi sempurna. Dengan alasan apa kita menolak apa yang ditetapkan oleh Allah untuk diri-Nya?! Diantara manfaat iman kepada nama dan sifat Allah itu adalah munculnya pengagungan kepada … Baca Selengkapnya

Belajar Kitab Tauhid

Bismillah. Salah satu kitab yang sangat penting dipelajari bagi penimba ilmu adalah Kitab Tauhid karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di dalam kitab ini dijelaskan perkara yang paling mendasar di dalam Islam yaitu aqidah tauhid. Bagaimana cara untuk mewujudkan ibadah kepada Allah dan menjauhi syirik. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Perpustakaan al-Mubarok masih membuka … Baca Selengkapnya

Persaksian Teragung

Bismillah. Di dalam al-Qur’an, Allah berfirman (yang artinya), “Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah/sesembahan yang benar selain Dia, bersaksi pula para malaikat dan orang-orang berilmu; demi tegaknya keadilan. Tiada ilah yang benar selain Dia Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Ali ‘Imran : 18) Di dalam ayat yang mulia ini Allah mengiringkan persaksian para ulama dengan persaksian para … Baca Selengkapnya

Mengenal Dasar Islam

[1] Apa yang dimaksud tauhid? Jawab: Tauhid adalah mengesakan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan-kekhususan-Nya. [2] Apa yang dimaksud kekhususan-kekhususan Allah itu? Jawab: Kekhususan Allah bisa dibagi menjadi tiga bagian pokok; yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma’ wa shifat. [3] Apa yang dimaksud rububiyah? Jawab: Rububiyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan penciptaan, pengaturan, dan penguasaan alam … Baca Selengkapnya