Bulan Menebar Kebaikan

Bismillah. Ramadhan semakin dekat di hadapan kita. Bulan yang sangat dinantikan oleh kaum beriman. Mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan keindahan surga-Nya. Bulan di mana orang-orang berlomba menebar kebaikan dan meraup ganjaran amal ketaatan. Memperbanyak kebaikan di bulan Ramadhan bukan perkara yang sepele. Banyak orang yang telah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadhan selama … Baca Selengkapnya

Rem dan Gas dalam Hidup

Bismillah… Diantara pelajaran aqidah yang sangat berharga adalah apa yang dikenal oleh para ulama dalam pembahasan ibadah dengan istilah khauf dan roja’. Khauf yaitu rasa takut kepada Allah dan hukuman-Nya. Adapun roja’ maksudnya harapan kepada Allah dan rahmat serta ampunan-Nya. Ibadah kepada Allah tidak boleh lepas dari kedua unsur ini; takut dan harapan. Digambarkan keduanya … Baca Selengkapnya

Ketetapan ar-Rahman

Bismillah. Diantara perkara yang tidak boleh diragukan oleh seorang muslim adalah bahwa kebenaran yang datang dari Allah pasti akan mendapatkan kemenangan dan kejayaan, walaupun dalam perjalanan ia sering berhadapan dengan pendustaan dan penolakan-penolakan. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam Nuniyah-nya : والحق منصور وممتحن فلا … تعجب فهذي سنة الرحمن Kebenaran ini pasti ditolong dan tetap … Baca Selengkapnya

Bersandar kepada Allah

Bismillah. Alhamdulillah; segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada nabi kita Muhammad, para sahabatnya dan pengikut setia mereka. Amma ba’du. Salah satu sifat yang mengangkat kedudukan seorang hamba di hadapan Allah adalah ketergantungan hatinya kepada Allah semata. Sebagaimana di bagian awal surat al-Anfal ketika Allah menggambarkan diantara sifat … Baca Selengkapnya

Ucapkan ‘Alhamdulillah’

Bismillah. Diantara bacaan yang sering kita ucapkan setiap hari bahkan dalam setiap rakaat sholat adalah kalimat pujian kepada Allah ‘alhamdulillah’ yang artinya ‘segala puji bagi Allah’. Para ulama menjelaskan bahwa pujian bagi Allah ada 2 macam; pertama, pujian atas kesempurnaan dzat, nama dan sifat serta perbuatan-Nya, dan yang kedua adalah pujian atas nikmat yang Allah … Baca Selengkapnya

Manajemen Hati

Bismillah. Memperbaiki hati untuk tetap di atas iman dan ketaatan adalah perkara yang sangat penting bagi seorang muslim. Bagaimana tidak? Sementara setiap hari kita berdoa kepada Allah meminta hidayah untuk bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Setiap hari kita juga diajari untuk selalu mengingat Allah dan berdzikir. Karena dzikir bagi hati laksana air bagi … Baca Selengkapnya

Perbanyak Ikhlas

Bismillah. Tidaklah diragukan bahwa keikhlasan merupakan syarat diterimanya amalan. Tanpa keikhlasan sebesar apapun suatu amal tidak akan diterima oleh Allah. Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, “Aku adalah Dzat yang paling tidak membutuhkan sekutu, barangsiapa melakukan suatu amalan seraya mempersekutukan di dalamnya antara Aku dengan selain Aku, maka Aku tinggalkan dia dan syiriknya itu.” (HR. … Baca Selengkapnya

Tawakal Kepada Allah

Oleh : Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah Tawakal kepada Allah maknanya adalah; menyerahkan segala urusan kepada-Nya, bersandar kepada-Nya subhanahu wa ta’ala dalam segala urusannya, dan menyerahkan urusan-urusannya kepada Allah subhanahu wa ta’ala dimana dia tidak lagi berpaling/menggantungkan urusan kepada selain-Nya. Tawakal kepada Allah ini tercakup di dalam perkara akidah/keyakinan; dimana seorang hamba tidak lagi bersandar kepada … Baca Selengkapnya

Merawat Akar Istiqomah

Bismillah. Istiqomah adalah perkara yang sangat agung. Ia merupakan anugerah dari Allah kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Tidak mungkin seorang insan bisa istiqomah di atas agama ini kecuali dengan taufik dan pertolongan Rabbnya. Akar atau kunci istiqomah terletak pada keistiqomahan hati; sejauh mana hati itu tunduk kepada Allah dan mengagungkan-Nya. Rasulullah shallallahu … Baca Selengkapnya

Persembahkan Sembelihan Untuk Allah

Bismillah. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah adalah dengan menyembelih hewan atau berkurban. Allah berfirman (yang artinya), “Katakanlah; Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabb seru sekalian alam.” (al-An’am : 162) Ibadah kepada Allah itu sendiri tidak akan diterima kecuali jika dipersembahkan kepada Allah semata, tidak boleh mempersekutukan Allah dalam hal ibadah itu. … Baca Selengkapnya