al-Mubarok

Tag Archives: Kezaliman

Bismillah. Salah satu perkara yang telah menjadi ketetapan dan pedoman pokok di dalam Islam adalah besarnya bahaya syirik dan wajibnya menjauhi
Read More
Bismillah. Allah berfirman (yang artinya), “Sesungguhnya syirik benar-benar kezaliman yang sangat besar.” (Luqman : 13). Zalim adalah
Read More
Bismillah. Wa bihi nasta'iinu. Di era sekarang ini kita dapati manusia begitu waspada dari berbagai bentuk kejahatan semacam terorisme, narkoba,
Read More
Imam Bukhari menuturkan : Qutaibah bin Sa’id menuturkan kepada kami. Dia berkata : Jarir menuturkan hadits kepada kami dari al-A’masy dari
Read More
Dalam al-Qawa'id al-Arba', Syaikh Muhammad at-Tamimi rahimahullah berkata : Ketahuilah -semoga Allah membimbingmu untuk taat kepada-Nya-
Read More
Bismillah. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam pelajaran tauhid, masih membahas seputar keutamaan
Read More
Sesungguhnya hakikat seorang hamba itu terletak pada hati dan ruhnya. Sementara hati dan ruh itu tidak akan baik kecuali dengan menghamba kepada
Read More
Bagian 7. Bahaya Syirik Berhala di dalam Hati Syaikh Abdullah bin Shalih al-'Ubailan hafizhahullah mengatakan, “Ketahuilah, bahwa tauhid dan
Read More
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ta'ala berfirman (yang artinya), “Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia
Read More
Ibnu Abi Mulaikah -seorang rabi'in- berkata, “Aku telah bertemu dengan tiga puluh orang Sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka semua
Read More

    Pencarian

    Bangun Istana di Surga

    Kategori Artikel

    Arsip Artikel

    Sejarah YAPADI