Pertebal Kesabaran

Bismillah. Diantara perkara yang penting untuk kita ingat adalah bahwa agama ini membutuhkan kesabaran. Orang yang mengikuti ajaran Islam seringkali menghadapi berbagai bentuk hambatan dan rintangan. Sejarah dakwah Islam telah menunjukkan kepada kita bahwa para nabi pun dibantai, sebagaimana para nabi bani Isra’il dibantai oleh kaumnya sendiri. Sebuah kepiluan yang menyayat hati kaum beriman. Perjuangan Continue reading

Teruslah Belajar Tauhid

Bismillah. Allahumma yassir… Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengenal tujuan kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini adalah perkara yang sangat penting lagi mulia. Yang mana setiap insan diciptakan oleh Allah dalam rangka mewujudkan penghambaan sepenuhnya kepada-Nya. Allah berfirman (yang artinya), “Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (adz-Dzariyat Continue reading

Tujuan dan Sarana

Bismillah. Diantara keindahan al-Qur’an adalah ia memberikan petunjuk kepada kebenaran dengan penjelasan yang sangat lengkap dan gamblang. Salah satunya adalah apa yang selalu dibaca oleh umat Islam di dalam sholatnya dari surat al-Fatihah; sebuah kalimat yang mengandung aqidah dan penghambaan kepada Allah. Yaitu kalimat yang berbunyi ‘iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in’ yang artinya, “Hanya kepada-Mu Continue reading