Tag Archives: Agama Islam

Mengenal Dakwah Salaf

Bismillah. Wa bihi nasta’iinu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, telah menjadi kewajiban kita untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Sebagai bentuk pengamalan firman Allah (yang artinya), “Demi masa. Sesungguhnya…

Beragama dengan Ikhlas

Bismillah. Allah memerintahkan kita untuk mengikhlaskan ibadah dan ketaatan untuk-Nya, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa pun juga. Allah berfirman (yang artinya), “Dan Rabbmu memerintahkan agar kalian tidak beribadah…

Belajar Mengenal Islam

Bismillah. Islam adalah agama yang sempurna. Allah berfirman (yang artinya), “Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku atas kalian, dan Aku ridha…

Perintah Untuk Ikhlas Beribadah

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuk-Nya dengan hanif, dan supaya mereka mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Itulah agama…

Mengenal Tauhid [Bagian 8]

Bismillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam seri Mengenal Tauhid dengan membahas kandungan faidah dari Kitab Tauhid karya Syaikh Muhammad at-Tamimi rahimahullah.

Belajar Islam dari Dasar

Bismillah. Berikut ini kami sajikan beberapa tanya-jawab seputar agama Islam untuk memperkenalkan dasar-dasar dalam beragama. Semoga bermanfaat.

Faidah Ushul Tsalatsah [bagian 6]

Materi : – Mengenal Agama Islam – Kebenaran Islam – Islam Ajaran Setiap Nabi Mengenal Agama Islam Mengenal agama Islam melalui dalil. Yang dimaksud dalil itu adalah al-Qur’an dan as-Sunnah….

Raih Ridha Allah dan Surga…

Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah berkata : Barangsiapa yang menginginkan keridhaan Allah dan surga, hendaklah dia mengikuti agama [islam] ini dan berpegang-teguh dengannya, maka di dalamnya telah terkandung segala kebaikan dan…

Seri Nasihat Ringkas – 4

Bismillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata yang telah memberikan kepada kita petunjuk untuk memeluk agama Islam yang mulia ini. Sebuah agama yang membawa ketentraman dan kebahagiaan bagi umat manusia….

Belajar Tauhid at-Tarbiyah [4]

Bismillah. Segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada hamba dan utusan-Nya nabi akhir zaman pembawa rahmat bagi seluruh insan. Amma ba’du.