Hakikat Tawakal Kepada Allah

Home-Decorating1

Oleh : Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam.
Salawat dan salam semoga tercurah kepada hamba dan utusan-Nya; Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, serta segenap para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya, berjalan di atas jalannya, dan berpegang teguh dengan sunnahnya hingga hari kiamat.

Baca Selengkapnya

Bolehkah Tentara Mencukur Jenggot?

jenggot

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah pernah ditanya :

Saya ada seorang pemuda yang bergabung dengan kesatuan tentara/angkatan bersenjata di negeri saya, dan mereka mempersyaratkan kepada saya untuk mencukur jenggot. Apakah boleh bagi saya untuk mematuhi mereka dalam hal itu?”

Baca Selengkapnya