Ruh Agama

Bismillah. Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Allah menurunkan malaikat dengan membawa ruh (wahyu) dari perintah-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya diantara para hamba-Nya, untuk menyampaikan; Berikanlah peringatan, bahwa tidak ada ilah/sesembahan yang benar selain Aku, maka bertakwalah kepada-Ku.” (an-Nahl : 2) Allah menyebut wahyu dengan ruh. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah juga berfirman (yang artinya), “Dan demikianlah … Baca Selengkapnya

Masih Hidupkah Hatimu?

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Sebagaimana Allah subhanahu menjadikan hidupnya badan dengan sebab makanan dan minuman, maka kehidupan hati itu akan terwujud dengan terus-menerus berdzikir, selalu inabah/bertaubat dan taat kepada Allah, dan meninggalkan dosa-dosa.” (lihat al-Majmu’ al-Qayyim min Kalam Ibnil Qayyim, 1/118) Adapun hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal Rabbnya. Tidak beribadah kepada Allah dengan perintah … Baca Selengkapnya

Kehidupan Yang Hakiki

Allah berfirman (yang artinya), “Barangsiapa melakukan amal salih dari kalangan lelaki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka Kami benar-benar akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Kami akan memberikan kepada mereka balasan pahala mereka dengan lebih baik daripada apa-apa yang telah mereka kerjakan.” (an-Nahl : 97)

Baca Selengkapnya

Lezatnya Buah Iman dan Ketaatan

04_0

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, maka Rabb mereka akan memberikan petunjuk kepada mereka dengan sebab keimanan mereka itu.” (QS. Yunus : 9)

Baca Selengkapnya