Penjelasan Kitab Tauhid

Bismillah. Kitab Tauhid karya Syaikh Muhammad at-Tamimi rahimahullah merupakan sebuah buku yang membeberkan persoalan aqidah tauhid secara rinci dan ilmiah. Mulai dari pedoman-pedoman dasar yang berkaitan dengan iman dan ketauhidan hingga cabang-cabang syirik dan kekafiran yang dapat merusak aqidah dijelaskan satu demi satu kepada pembaca. Penyusunan Kitab Tauhid ini mirip dengan metode penyusunan Sahih Bukhari Continue reading

Hakikat Agama Islam

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56). Maknanya adalah, “Kecuali supaya mereka mentauhidkan diri-Ku.” Orang beriman mentauhidkan Allah pada saat sempit maupun lapang. Adapun orang kafir hanya mentauhidkan Allah pada keadaan terjepit dan tertimpa kesusahan (lihat Tafsir al-Baghawi, hal. 1236) Imam al-Baghawi rahimahullah menceritakan, bahwa Ikrimah berkata, “Adalah Continue reading

Iman Kepada Allah

Bismillah. Alhamdulillah wash sholatu was salamu ‘ala Rasulillah. Amma ba’du. Iman kepada Allah merupakan pokok terpenting dalam agama Islam. Islam digambarkan seperti sebuah bangunan yang pondasinya adalah dua kalimat syahadat. Kalimat laa ilaha illallah merupakan asas keimanan. Di dalamnya terkandung kaidah-kaidah di dalam aqidah. Kalimat laa ilaha illallah memiliki dua rukun; penolakan sesembahan selain Allah Continue reading

Keagungan Tauhid

Syaikh Abdul Muhsin al-‘Abbad hafizhahullah berkata, “…Perkara paling agung yang diserukan oleh Nabi kepada umatnya adalah mengesakan Allah dalam beribadah. Dan perkara terbesar yang beliau larang umat darinya adalah mempersekutukan bersama-Nya sesuatu apapun dalam hal ibadah. Beliau telah mengumumkan hal itu ketika pertama kali beliau diangkat sebagai rasul oleh Allah, yaitu ketika beliau shallallahu ‘alaihi wa Continue reading

Qawa’id Arba’ [1]

Bismillah. Alhamdulillah dengan memohon taufik dari Allah berikut ini kami sajikan sebuah tautan untuk mengunduh rekaman pelajaran baca kitab online dengan panduan kitab Qawa’id Arba’ (empat kaidah pokok) karya Syaikh Muhammad at-Tamimi rahimahullah. Silahkan unduh rekaman bagian 1 dari sini [klik] Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. # Rekaman dilakukan di kantor YPIA Continue reading

Tujuan dan Sarana

Bismillah. Diantara keindahan al-Qur’an adalah ia memberikan petunjuk kepada kebenaran dengan penjelasan yang sangat lengkap dan gamblang. Salah satunya adalah apa yang selalu dibaca oleh umat Islam di dalam sholatnya dari surat al-Fatihah; sebuah kalimat yang mengandung aqidah dan penghambaan kepada Allah. Yaitu kalimat yang berbunyi ‘iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in’ yang artinya, “Hanya kepada-Mu Continue reading

Unduh ‘Faidah Ringkas Seputar Aqidah’

Bismillah. Dengan memuji Allah dan memohon pertolongan-Nya, berikut ini kami sajikan sebuah e-book spesial berjudul : ‘Faidah Ringkas Seputar Aqidah’ Silahkan unduh e-book pdf dari sini [klik] Semoga bermanfaat bagi segenap kaum muslimin. Wa shallallahu ‘ala Nabiyyina Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil ‘alamin. Penyusun : Redaksi al-mubarok.com

Tanya Jawab Seputar Aqidah Islam

Tanya : Apa yang dimaksud aqidah? Jawab : Secara bahasa aqidah bermakna ikatan (aqad). Aqidah merupakan hal-hal yang diyakini oleh seorang insan di dalam hatinya. Adapun aqidah dalam pengertian syari’at adalah keimanan kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan iman kepada takdir. Tanya : Apa pentingnya aqidah? Jawab : Aqidah merupakan asas tegaknya Continue reading

Seri Mengenal Islam [5]

Bismillah. Diantara keutamaan Islam adalah pahala dan balasan yang Allah sediakan bagi kaum beriman ahli tauhid. Allah berfirman (yang artinya), “Barangsiapa yang melakukan amal salih dari kalangan lelaki atau perempuan dalam keadaan beriman niscaya Kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik, dan benar-benar Kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada Continue reading

Pernyataan Hamba Sejati

Bismillah. Penghambaan kepada Allah merupakan jalan hidup seorang mukmin. Menghamba kepada Allah dengan landasan cinta, takut, dan harapan. Cinta kepada Allah karena Allah semata yang menciptakan dan memberikan rezeki serta segala nikmat kepada manusia. Takut kepada Allah akan pedihnya hukuman-Nya bagi orang-orang yang durhaka. Berharap kepada Allah akan luasnya rahmat dan ampunan-Nya. Begitulah seorang muslim Continue reading