Tag Archives: Taklid

Menyikapi Perkara Madzhab

Bismillah. Alhamdulillah berikut ini kami sajikan bagi segenap penimba ilmu sebuah video rekaman kajian manhaj yang disampaikan oleh Syaikh Faishal bin Qazar al-Jasim hafizhahullah dengan tema :

Kitab ‘at-Taqlid wa Ahkamuhu’

Bismillah. Alhamdulillah berikut ini sebuah tautan untuk mengunduh pdf kitab karya Syaikh Sa’ad bin Nashir asy-Syatsri hafizhahullah dengan judul :

Hanya Manusia Biasa

Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, “Aku ini hanyalah seorang manusia. Aku bisa benar dan bisa juga salah. Perhatikanlah pendapatku. Setiap ada pendapat yang sesuai dengan al-Kitab dan as-Sunnah ambillah….

Ridha Terhadap Syari’at Allah

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Tidaklah pantas bagi seorang lelaki yang beriman, demikian pula perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara lantas masih ada bagi mereka…

Berdalil Dengan Alasan ‘Masalah Ini Diperselisihkan’

oleh : Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Dan sesungguhnya yang Kami perintahkan ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kalian mengikuti…

Salah Satu Bentuk Syirik Yang Samar

Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, “Aku heran dengan orang-orang yang mengetahui sanad/riwayat hadits dan kesahihannya. Mereka lebih suka condong kepada pendapat Sufyan -yaitu Sufyan ats-Tsauri, wafat 161 H-. Padahal…

19 Mutiara Hikmah Tentang Iman

[1] Ibnu Abi Mulaikah –seorang rabi’in– berkata, “Aku telah bertemu dengan tiga puluh orang Sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mereka semua takut kemunafikan minimpa dirinya. Tidak ada seorang pun…