Tunduk Kepada Hukum Rasul

Bismillah. Wa bihi nasta’iinu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu kewajiban seorang muslim adalah tunduk kepada hukum Rasul. Hal ini adalah menjadi bagian ketaatan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah (yang artinya), “Barangsiapa taat kepada Rasul sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.” (an-Nisaa’ : 80) Rasul tidak menyampaikan petunjuk dan hukum agama berlandaskan dengan hawa nafsu … Baca Selengkapnya

Demonstrasi Dalam Timbangan Syari’at

Bismillah.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah, amar ma’ruf nahi mungkar adalah bagian dari syari’at Islam. Meskipun demikian dalam beramar ma’ruf nahi mungkar setiap muslim harus berpegang kepada metode dan cara yang telah diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, bukan dengan cara-cara yang menyimpang.

Baca Selengkapnya

Islam dan Keadilan

scales of justice

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pembicaraan seputar keadilan adalah bahasan yang amat menarik dan perlu untuk kita cermati bersama. Keadilan menjadi dambaan setiap insan, demikian pula masyarakat dalam suatu negara.

Baca Selengkapnya

Ridha Terhadap Syari’at Allah

قرآن

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Tidaklah pantas bagi seorang lelaki yang beriman, demikian pula perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara lantas masih ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka. Barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat nyata.” (QS. Al-Ahzab: 36)

Baca Selengkapnya

Menanti Datangnya Bulan Penuh Berkah

 

ramadanyat0146

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apabila bulan Ramadhan telah masuk, maka dibukalah pintu-pintu langit.” dalam riwayat lain dikatakan, “Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu Jahannam, dan setan-setan pun dibelenggu.” Dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, “[dibuka] pintu-pintu rahmat.” (Muttafaq ‘alaih)

Baca Selengkapnya

Tujuan Utama Dakwah Islam

dakwah

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu’anhuma, beliau menuturkan bahwa tatkala Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu’adz bin Jabal radhiyallahu’anhu ke negeri Yaman, maka beliau berpesan kepadanya, “Sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok orang dari kalangan Ahli Kitab, maka jadikanlah perkara pertama yang kamu serukan kepada mereka syahadat laa ilaha illallah.” Dalam sebagian riwayat disebutkan, “Supaya mereka mentauhidkan Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Baca Selengkapnya

Ridha Terhadap Syari’at Allah

hukum

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Tidaklah pantas bagi seorang lelaki yang beriman, demikian pula perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara lantas masih ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka. Barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat nyata.” (QS. Al-Ahzab: 36)

Baca Selengkapnya