Tag Archives: Kekafiran

Sebesar-besar Dosa

Bismillah. Wa bihi nasta’iinu… Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Dosa besar yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah sekutu/sesembahan tandingan padahal hanya Dia yang menciptakan dirimu.” (HR. Bukhari dan Muslim)…

Kembalilah, Wahai Jiwa!

Segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada hamba dan utusan-Nya; Nabi akhir zaman yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Amma ba’du. Kaum muslimin…

Ustaz Sa’id – Kajian Kitab Tauhid

Bismillah. Alhamdulillah berikut ini kami sajikan -dengan taufik Allah semata- sebuah tautan untuk mengunduh rekaman kajian Kitab Tauhid yang disampaikan oleh Ustaz Sa’id Abu ‘Ukkasyah hafizhahullah.

Ustaz Sa’id – Syarah Kitab Tauhid Bab 19

Bismillah. Alhamdulillah berikut ini kami sajikan tautan untuk mengunduh rekaman kajian Kitab Tauhid yang disampaikan oleh Ustaz Sa’id Abu ‘Ukkasyah hafizhahullah dengan tema :

Berhukum dengan Selain Hukum Allah

Bismillah. Alhamdulillah berikut ini kami sajikan sebuah video rekaman penjelasan Syaikh Prof. Dr. Sulaiman ar-Ruhaili hafizhahullah dalam masalah ‘Berhukum dengan Selain Hukum Allah’.

Masih Terbuka Kesempatan

Bismillah. Allah berfirman (yang artinya), “Katakanlah; Wahai hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa. Sesungguhnya Dia…

Mencintai Orang Musyrik

Allah berfirman (yang artinya), “Tidak akan kamu temui orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir justru mencintai dan berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, walaupun mereka…

Penistaan Agama

Pendustaan dan penistaan kepada agama Islam dan pembawa ajarannya adalah kenyataan yang telah dihadapi oleh para nabi dan rasul. Allah berfirman (yang artinya), “Demikianlah, tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka…

Pembatal Keislaman

Bismillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kami sajikan kembali salah satu video yang berisi rekaman ceramah ulama.

Hakikat Tawakal Kepada Allah

Oleh : Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurah…