Tanda Kebahagiaan dan Tanda Kebinasaan

space-moon

Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan:

Diantara ciri kebahagiaan dan keberuntungan ialah apabila seorang hamba semakin bertambah ilmunya semakin bertambah pula tawadhu’ dan sifat kasih sayangnya. Semakin bertambah amalnya semakin meningkat pula rasa takut dan kehati-hatian dirinya.

Baca Selengkapnya