Kandungan Islam

Bismillah. Para ulama menjelaskan tentang makna islam, bahwa islam itu merupakan sikap pasrah kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepada-Nya dengan penuh ketaatan, dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Pengertian ini pada dasarnya merupakan kesimpulan dan rangkuman dari berbagai dalil dari al-Qur’an maupun as-Sunnah. Sebagaimana telah diketahui bahwa seluruh nabi dan rasul berada di atas Continue reading

Dari Mana Memulai?

Bismillah. Banyak orang yang ingin belajar Islam tetapi kebingungan dari mana mereka harus memulai. Ada yang senang dengan belajar perbedaan pendapat dan berusaha mencari pendapat mana yang lebih kuat. Ada juga yang senang membahas problem kontemporer dan pemikiran. Ada pula yang senang mengkaji tema pembersihan hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, perkara pertama yang wajib untuk Continue reading

Apa Yang Dimaksud Ibadah?

Bismillah. Para ulama menjelaskan bahwa ibadah merupakan perpaduan antara puncak perendahan diri dengan puncak kecintaan. Ibadah kepada Allah dilandasi dengan kecintaan dan pengagungan kepada-Nya. Ibadah itu tegak di atas tiga amalan hati; cinta, takut, dan harapan. Ibadah mencakup menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah baik berupa ucapan maupun Continue reading

Penciptaan Alam Semesta

Bismillah… Secara logika, ada tiga kemungkinan teori terjadinya alam semesta: Ia terjadi begitu saja secara tiba-tiba, tanpa ada pencipta Ia menciptakan dirinya sendiri Ia ada karena diciptakan Kemungkinan pertama dan kedua jelas tertolak. Karena sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba tidak bisa tertata rapi dan teratur pada asal pembentukannya, maka lebih tidak mungkin lagi ia tertata Continue reading

Empat Kewajiban Utama

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata : بسم الله الرحمن الرحيم اعلم – رحمك الله – أنه يجب علينا تعلُّمُ أربع مسائل: الأولى: العلم، وهو معرفة الله، ومعرفة نبيِّه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية: العمل به، الثالثة: الدعوة إليه، الرابعة: الصبر على الأذى فيه؛ والدليل قوله – تعالى -: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Continue reading

Akibat Kesombongan

Bismillah… Allah berfirman (yang artinya), “Sesungguhnya mereka itu (orang-orang kafir) apabila dikatakan kepada mereka ‘laa ilaha illallah’ mereka pun menyombongkan diri. Mereka pun mengatakan : Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami demi mengikuti seorang penyair yang gila.” (ash-Shaffat : 35-36) Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik yang didakwahi oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa Continue reading

Seruan Pertama

Bismillah. Ibnu Abil ‘Izz al-Hanafi rahimahullah berkata : Ketahuilah bahwa tauhid adalah seruan pertama para rasul, fase pertama yang harus ditempuh dan maqam/kedudukan awal yang harus dijalani oleh setiap penempuh jalan menuju Allah ‘azza wa jalla (lihat Syarh Aqidah Thahawiyah, hal. 77) Allah berfirman (yang artinya), “Dan tidaklah Kami utus sebelum kamu seorang rasul pun melainkan Kami Continue reading

Hakikat Agama Islam

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56). Maknanya adalah, “Kecuali supaya mereka mentauhidkan diri-Ku.” Orang beriman mentauhidkan Allah pada saat sempit maupun lapang. Adapun orang kafir hanya mentauhidkan Allah pada keadaan terjepit dan tertimpa kesusahan (lihat Tafsir al-Baghawi, hal. 1236) Imam al-Baghawi rahimahullah menceritakan, bahwa Ikrimah berkata, “Adalah Continue reading

Asas Ketaatan

Bismillah. Tidaklah diragukan bahwa ketaatan kepada Allah merupakan sebab utama kebahagiaan manusia. Karena Allah menurunkan kitab-Nya untuk membimbing hamba menuju bahagia. Allah berfirman (yang artinya), “Tidaklah Kami turunkan kepadamu al-Qur’an ini supaya kamu celaka.” (Thaha : 2) Allah juga berfirman (yang artinya), “Maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak pula celaka.” (Thaha Continue reading

Tahqiq Kalimat Tauhid

Bismillah. Kalimat tauhid merupakan pokok agama Islam. Kalimat tauhid inilah seruan dakwah para rasul di sepanjang zaman. Kalimat tauhid membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama menuju penghambaan kepada Rabb penguasa alam semesta. Kalimat tauhid laa ilaha illallah; tiada sesembahan yang benar selain Allah. Ia menjadi tema sentral perbaikan umat. Allah berfirman (yang artinya), “Dan tidaklah Continue reading