Tag Archives: Zikir

Keutamaan Berzikir Kepada Allah

  Dari Mu’adz bin Jabal radhiyallahu’anhu, beliau berkata : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab Allah selain daripada…

Pusat Penghambaan

Masjid adalah tempat yang sangat mulia. Di dalamnya disebut nama Allah, dibaca ayat-ayat Al-Qur’an, dan dipanjatkan doa-doa. Manusia ruku’ dan sujud di dalamnya demi menunaikan pengabdian kepada Rabbnya. Sungguh, sebuah…

Hidup Dengan Dzikir, Mati Dengan Kelalaian

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Perumpamaan orang yang rajin mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak berdzikir kepada Rabbnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati.” (HR….

Ringan Namun Berpahala Besar

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Dua buah kalimat yang ringan di lisan, namun berat di atas timbangan, bahkan keduanya dicintai oleh ar-Rahman. Yaitu ucapan; Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil…

Jalan-Jalan Keselamatan [9]

[9] Banyak Berdzikir Kepada Allah Mu’adz bin Jabal radhiyallahu’anhu berkata, “Tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan dari azab Allah selain berdzikir kepada Allah.” (lihat Sunan Tirmidzi tahqiq Syaikh Ahmad Syakir…