al-Mubarok
Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, para sahabatnya, dan segenap pengikut setia mereka hingga akhir masa.
Read More
Bismillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil 'alamin. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada segenap
Read More
Bismillah. Dengan memohon taufik dari Allah, akan diadakan daurah bahasa arab dasar untuk putra :
Bismillah. Segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada hamba dan utusan-Nya. Amma ba’du.
Read More
Bismillah.   Berikut ini info kajian tematik yang diadakan oleh Wisma Muslim al-Mubarok bekerjasama dengan Takmir Masjid Kalimosodo
Read More
Bismillah. Alhamdulillah berikut ini kami sajikan seri rekaman pelajaran kitab al-Muyassar fi 'Ilmi an-Nahwi (kaidah bahasa arab) bersama Ustaz
Read More
Bismillah. Alhamdulillah dengan taufik dari Allah semata, sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat Islam kepada kita. Salawat dan salam
Read More
REKAP JADWAL KELAS BAHASA ARAB DI SEKRETARIAT FORSIM Bismillah. Berikut ini rekap sementara jadwal kelas/privat bahasa arab yang diadakan di
Read More
Bismillah. Segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, para sahabatnya, dan
Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

    Pencarian

    Prioritas Dakwah

    Kategori Artikel

    Arsip Artikel

    Sejarah YAPADI