Tawakal Kepada Allah

Oleh : Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah Tawakal kepada Allah maknanya adalah; menyerahkan segala urusan kepada-Nya, bersandar kepada-Nya subhanahu wa ta’ala dalam segala urusannya, dan menyerahkan urusan-urusannya kepada Allah subhanahu wa ta’ala dimana dia tidak lagi berpaling/menggantungkan urusan kepada selain-Nya. Tawakal kepada Allah ini tercakup di dalam perkara akidah/keyakinan; dimana seorang hamba tidak lagi bersandar kepada … Baca Selengkapnya

Tawakal Kepada Allah

b42c8b60-1ce9-4bdd-8d59-806c94e8cc7c

Keterangan : Dikutip dari Kitab Syaikh al-Fauzan, Hakikat Tawakal Kepada Allah.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung; ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi, beliau -Tirmidzi- menyatakan hadits ini hasan)

Baca Selengkapnya

Hakikat Tawakal Kepada Allah

Home-Decorating1

Oleh : Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam.
Salawat dan salam semoga tercurah kepada hamba dan utusan-Nya; Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, serta segenap para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya, berjalan di atas jalannya, dan berpegang teguh dengan sunnahnya hingga hari kiamat.

Baca Selengkapnya