Tag Archives: Sejarah Ulama

Mengenal Sahih Bukhari dan Penulisnya

Bismillah; dengan memohon pertolongan kepada Allah… Sahih Bukhari sebuah kitab hadits yang tidak diragukan oleh kaum muslimin mengenai kandungan ilmu dan hikmah yang tersimpan di dalamnya. Tidak kurang dari 7000…

Jumadal Ula 1422 H

Bismillah. Pada suatu hari, seorang pencari ilmu membuka kembali sebuah buku kecil yang disimpannya. Buku itu berjudul Aqidah Wasithiyah karya seorang ulama besar pembaharu Islam yang terkenal dengan sebutan Syaikhul…

Lentera Sejarah dan Tokoh Islam

Bismillah. Alhamdulillah berikut ini kami sajikan sebuah tautan untuk mengunduh e-book kumpulan artikel seputar sejarah dan dakwah Islam yang berjudul :

Mengenal Imam Ibnu Katsir

Beliau adalah seorang imam (ulama besar), al-Hafizh, al-Muhaddits, ahli sejarah Islam, ‘Imadud Din Abul Fida’ Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi asy-Syafi’i.

Sekilas Mengenal Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Beliau adalah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali dari keturunan Musyarrif dari kabilah bani Tamim yang masyhur.

Biografi Ringkas Imam Ibnu Abi ‘Ashim

Nama Beliau Nama beliau adalah Abu Bakr Ahmad bin Amr bin Dhahhak bin Makhlad bin Dhahhak Asy-Syaibani An-Nabil, lebih masyhur dengan nama Ibnu Abi ‘Ashim.