Tag Archives: Pentingnya Tauhid

Cuplikan Faidah Riyadhush Shalihin

Keutamaan Ikhlas Allah berfirman (yang artinya), “Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan bagi-Nya agama/amalan dengan hanif/bertauhid, dan supaya mereka mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan…

Indahnya Tauhid

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada hamba…

Kunci Persatuan, oleh Syaikh Shalih al-Fauzan

Kaum muslimin yang dirahmati Allah… Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah menyampaikan dalam sebuah ceramahnya yang berjudul ‘Urgensi Tauhid’, suatu ungkapan yang sangat indah dan sekaligus menjadi nasihat bagi para…

Nasihat Ulama: Jangan Remehkan Tauhid!

Masalah tauhid adalah masalah yang sangat penting. Ia merupakan asas tegaknya agama. Muatan utama ayat-ayat al-Qur’an dan misi pokok dakwah seluruh para nabi dan rasul. Allah ta’ala berfirman (yang artinya),…