Cuplikan Faidah Riyadhush Shalihin

Keutamaan Ikhlas Allah berfirman (yang artinya), “Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan bagi-Nya agama/amalan dengan hanif/bertauhid, dan supaya mereka mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus.” (al-Bayyinah : 5) Ibnu Abbas menafsirkan bahwa tidaklah mereka Yahudi dan Nasrani diperintahkan di dalam Taurat dan Injil melainkan supaya beribadah … Baca Selengkapnya

Indahnya Tauhid

rain clouds

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada hamba dan utusan-Nya, kekasih Ar-Rahman, da’i yang mengajak kepada jalan Allah dan lentera pencerah bagi umat manusia, beliau yang telah mendakwahkan tauhid dengan penuh pengorbanan dan perjuangan.

Baca Selengkapnya

Kunci Persatuan, oleh Syaikh Shalih al-Fauzan

tauhid

Kaum muslimin yang dirahmati Allah…

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah menyampaikan dalam sebuah ceramahnya yang berjudul ‘Urgensi Tauhid’, suatu ungkapan yang sangat indah dan sekaligus menjadi nasihat bagi para da’i, pejuang dakwah, dan segenap umat Islam.

Baca Selengkapnya

Nasihat Ulama: Jangan Remehkan Tauhid!

images (2)

Masalah tauhid adalah masalah yang sangat penting. Ia merupakan asas tegaknya agama. Muatan utama ayat-ayat al-Qur’an dan misi pokok dakwah seluruh para nabi dan rasul.

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Sungguh telah Kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mengajak: Sembahlah Allah dan jauhilah thaghut.” (QS. An-Nahl: 36)

Baca Selengkapnya