19 Faidah Seputar Ilmu

  1. Keutamaan Menimba Ilmu

Menimba ilmu merupakan amalan yang sangat utama. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Syafi’i rahimahullah, “Menimba ilmu lebih utama daripada mengerjakan sholat sunnah.” Sufyan ats-Tsauri rahimahullah juga mengatakan, “Tidaklah ada suatu amalan yang lebih utama daripada menimba ilmu bagi orang yang lurus niatnya.” (lihat Shahih Jami’ Bayani al-‘Ilmi wa Fadhlihi, hal. 31 oleh Syaikh Abul Asybal az-Zuhairi hafizhahullah)

Baca Selengkapnya

Benarkah Kita Penimba Ilmu?

4

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah.

Amma ba’du.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidaklah kita ragukan bahwa menimba ilmu adalah amalan yang sangat utama, lebih utama daripada amal-amal sunnah, bahkan ia lebih utama daripada jihad di medan perang. Sampai-sampai populer ucapan sebagian ulama, “Barangsiapa yang menimba ilmu untuk menghidupkan ajaran Islam, maka dia termasuk dalam golongan shiddiqin dan derajatnya adalah setelah derajat kenabian.”

Baca Selengkapnya