Koleksi Perpustakaan : Taisir al-Karim ar-Rahman

Bismillah.

Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam seri pengenalan salah satu kitab koleksi perpustakaan Ma’had al-Mubarok. Kitab yang kita perkenalkan kali ini adalah karya salah seorang ulama besar di masanya; seorang guru dari para ulama besar pula, beliau adalah Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di rahimahullah guru dari Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah.

Baca Selengkapnya

Ibadah dan Isti’anah

Picture3

Syaikh As-Sa’di berkata :

Menunaikan ibadah kepada Allah dan isti’anah/memohon pertolongan kepada-Nya itulah sarana untuk menggapai kebahagiaan abadi dan jalan untuk selamat dari segala keburukan. Maka tiada jalan menuju keselamatan kecuali dengan menunaikan keduanya.

Baca Selengkapnya

Belajar Baca Matan Kitab Tauhid

غلاف كتاب التوحيد

Bismillah.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah…

Kitab Tauhid karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah kitab yang sangat penting dalam pembahasan akidah Islam. Di dalam kitab ini dibawakan ayat-ayat, hadits-hadits, dan keterangan ulama. Karena itulah mempelajari kandungan kitab ini sangat bernilai bagi kita.

Baca Selengkapnya

Info Jadwal Baca Kitab Dari Nol [Terbuka Untuk Umum]

dakwah2

Bismillah.

Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah.

Amma ba’du.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah…

Berikut ini kami infokan jadwal pelajaran program ‘baca kitab dari nol’ hasil dari pembicaraan pengajar dan peserta :

Baca Selengkapnya