Kewajiban Berdakwah

Bismillah. Diantara perkara penting yang banyak dilalaikan oleh manusia (baca : kaum muslim) adalah wajibnya mengajak menuju agama Allah. Wajibnya kita ikut berperan dalam mengarahkan dan menunjuki manusia untuk mengikuti ajaran Islam. Allah berfirman (yang artinya), “Katakanlah; Inilah jalanku, aku menyeru menuju Allah di atas bashirah/hujjah yang nyata, inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku…” … Baca Selengkapnya

Ketetapan ar-Rahman

Bismillah. Diantara perkara yang tidak boleh diragukan oleh seorang muslim adalah bahwa kebenaran yang datang dari Allah pasti akan mendapatkan kemenangan dan kejayaan, walaupun dalam perjalanan ia sering berhadapan dengan pendustaan dan penolakan-penolakan. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam Nuniyah-nya : والحق منصور وممتحن فلا … تعجب فهذي سنة الرحمن Kebenaran ini pasti ditolong dan tetap … Baca Selengkapnya

Mereka Pun Keheranan

Bismillah. Diantara jeleknya syirik dan kemaksiatan adalah membuat pelakunya menolak dan menganggap aneh tauhid dan ketaatan. Hal ini telah dibuktikan oleh para nabi dan penerus perjuangan dakwah mereka; bahwa kaum musyrik dengan keras menolak ajakan mentauhidkan Allah dan menganggapnya sebagai perkara aneh dan mengherankan. Allah berfirman menceritakan tanggapan kaum Nabi Hud atas dakwah beliau ‘alaihis … Baca Selengkapnya

Untaian Hikmah bagi Pendakwah

Bismillah. Dengan memohon taufik dan pertolongan-Mu ya Allah… Tidaklah diragukan bahwa dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan suatu tugas yang mulia dan amalan yang sangat utama. Allah berfirman (yang artinya), “Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak menuju (agama) Allah dan melakukan amal salih, dan dia mengatakan ‘Sesungguhnya aku termasuk dari … Baca Selengkapnya

Jalan Menuju Kemuliaan

masjid-negara-hdr-photography

Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada hamba dan rasul-Nya, para sahabatnya, dan para pengikut setia mereka. Amma ba’du.

Dalam sebuah atsar/riwayat dari ‘Umar bin Khaththab radhiyallahu’anhu, beliau pernah mengatakan, “Kami adalah suatu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam, kapan saja kami mencari kemuliaan itu dari selainnya, maka kami pasti dihinakan.” Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak, dan beliau mensahihkannya.

Baca Selengkapnya