Perjalanan Menimba Ilmu

Apabila kita melihat dalam sejarah para ulama. Hampir tidak pernah kosong lembaran sejarah mereka dari perjalanan menimba ilmu. Dari sejak zaman sahabat nabi hingga zaman para ulama kita di masa kini. Mereka rela untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan menempuh perjalanan dekat ataupun jauh untuk mencari ilmu dan mencari guru.

Baca Selengkapnya