Tag Archives: al-Kitab

Kaitan Bahasa Arab Dengan Syari’at

Syaikh Muhammad bin Husain Al-Jizani menerangkan, ada beberapa poin penting yang menunjukkan keterkaitan erat antara bahasa arab dengan syari’at Islam.

Kembalikan Perselisihan Kepada al-Kitab dan as-Sunnah

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul serta ulil amri diantara kalian. Kemudian apabila kalian berselisih dalam suatu perkara hendaklah kalian kembalikan kepada…