Cahaya Petunjuk

Bismillah. Islam adalah nikmat agung yang wajib disyukuri. Islam sebagai sebuah agama yang mengajarkan penghambaan kepada Allah. Islam sebagai ajaran yang menjunjung-tinggi keadilan dan menolak segala bentuk tindak kezaliman. Ajaran Islam inilah yang dijadikan oleh Allah sebagai rahmat bagi segenap alam. Allah berfirman (yang artinya), “Maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku niscaya dia tidak akan tersesat Continue reading

Cara Menggoreng Isu

Bismillah. Kebenaran akan selalu berhadapan dengan kebatilan. Sebagaimana keadilan akan selalu berhadapan dengan kezaliman. Maka begitu pula iman dan tauhid akan berhadapan dengan kufur dan syirik. Oleh sebab itu Allah menjadikan bagi para nabi berbagai bentuk musuh dari kalangan jin dan manusia. Dari sanalah perintah beribadah kepada Allah pun selalui dibarengi dengan perintah menjauhi syirik. Continue reading

Nilai Sebuah Pengorbanan

Bismillah. Belum lama berlalu dari ingatan kita, hari raya idul adha dan semarak Dzulhijjah dengan limpahan pahala yang ada padanya. Kini kita pun diingatkan akan sejarah perjuangan bangsa ini dalam merebut kemerdekaannya dari cengkeraman penjajah. Tidaklah samar bagi seorang muslim, bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah dan rahmat dari Allah kepada kita. Sebuah nikmat besar yang Continue reading