al-Mubarok
Syaikh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya : Apakah perbedaan antara aqidah dan iman? Beliau menjawab :
Syaikh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya mengenai sholat sunnah zhuhur yang empat raka'at; apakah hal itu dikerjakan sebelum azan zhuhur ataukah
Read More
Bismillah. Alhamdulillah. Ash-sholatu was salamu ‘ala rasulillah. Amma ba’du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ilmu agama adalah sangat
Read More
Beberapa waktu yang lalu, seperti biasa ketika menjelang waktu zuhur orang-orang bersiap-siap untuk melakukan ibadah sholat Jum'at. Ada yang masih di
Read More
Bismillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Syaikh Ibnu Baz rahimahullah adalah salah seorang ulama besar masa kini yang memiliki peran besar
Read More
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu kitab fikih yang banyak dikaji oleh para ulama masa kini adalah kitab Manhajus Salikin karya
Read More
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu perkara mendasar dalam agama Islam adalah tauhid. Bahkan inilah pokok utama dan asas tegaknya
Read More
Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizhahullah menyebutkan dalam kitabnya Ittihaful 'Uquul bi Syarhi Tsalatsah al-Ushul mengenai empat buah surat -selain
Read More
Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah berkata : Guru kami yang sangat sabar Abdurrahman bin As-Sa'di -rahimahullah- pernah menuturkan kepada kami
Read More
  Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata : Seorang mukmin berada dalam kenikmatan, baik di dunia, di alam kubur, dan juga di
Read More

    Pencarian

    Prioritas Dakwah

    Kategori Artikel

    Arsip Artikel

    Sejarah YAPADI