Asas Kekuatan Iman

Bismillah. Sebagaimana telah diketahui bahwa dua kalimat syahadat merupakan pondasi utama dalam agama Islam. Syahadat laa ilaha illallah mengandung penetapan bahwa Allah satu-satunya sesembahan yang benar dan menolak segala bentuk ibadah kepada selain-Nya. Adapun syahadat anna Muhammadar rasulullah mengandung keyakinan bahwa tidak ada jalan yang benar dalam beribadah kepada Allah kecuali melalui petunjuk dan bimbingan … Baca Selengkapnya

Tafsir Kalimat Tauhid

Bismillah. Alhamdulillah, berikut ini kami sajikan sebuah video rekaman kajian bersama Ustadz Abul Hasan Ahmad Mz hafizhahullah dengan tema ‘Tafsir Kalimat Tauhid’ yang membahas penjelasan Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah terhadap risalah Syaikh Muhammad at-Tamimi rahimahullah… Kajian diadakan di Masjid Jami’ al-Mubarok YAPADI pada tahun 2019 Silahkan menyimak faidah dan penjelasan beliau : Sumber : Yufid.Tv

Berawal dari Dzikir

Bismillah. Tidaklah diragukan bahwa dzikir kepada Allah merupakan sebab kehidupan hati dan ketenangan jiwa. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya seperti perumpamaan orang hidup dengan orang mati.” (HR. Bukhari) Allah berfirman dallam kitab-Nya yang mulia (yang artinya), “Ingatlah, bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi … Baca Selengkapnya

Mulianya Kalimat Tauhid

Bismillah Kalimat tauhid yaitu ucapan laa ilaha illallah memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Islam. Karena ia merupakan bagian dari dua kalimat syahadat yang menjadi kunci pertama dan paling utama untuk masuk ke dalam Islam dan syarat untuk masuk ke dalam surga. Di dalam kalimat tauhid ini terkandung penetapan ibadah kepada Allah dan penolakan … Baca Selengkapnya

Faidah Hadits Itban

Bismillah. Dalam hadits dari Itban bin Malik radhiyallahu’anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : فإنَّ اللَّهَ قدْ حَرَّمَ علَى النَّارِ مَن قالَ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بذلكَ وجْهَ اللَّهِ “Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka untuk menyentuh/mengazab orang yang mengucapkan laa ilaha illallah dalam keadaan mengharap wajah Allah.” (HR. Bukhari) Para ulama menjelaskan bahwa … Baca Selengkapnya

Mengajarkan Aqidah kepada Masyarakat

Bismillah. Diantara keistimewaan dakwah yang diserukan oleh Syaikh Muhammad at-Tamimi rahimahullah adalah sangat gencar dalam mengajarkan pokok-pokok aqidah dan tauhid kepada masyarakat umum. Diantara buktinya adalah risalah Ushul Tsalatsah/tiga landasan utama, al-Qawa’id al-Arba’/empat kaidah utama, begitu pula risalah Tafsir Kalimat Tauhid dan Talqin Ushul ‘Aqidah lil ‘Aammah… Perhatian terhadap dasar-dasar tauhid dan keimanan merupakan perkara … Baca Selengkapnya

E-Book Kalimat Tauhid

Bismillah. Dengan memohon taufik dari Allah, berikut ini kami sajikan sebuah e-book spesial yang diterbitkan oleh Yayasan Indonesia Bertauhid dengan judul : Kalimat Tauhid laa ilaha illallah; Keutamaan, Syarat, Pengertian dan Pembatalnya Penerjemah : Ziyadu Rizqi hafizhahullah Silahkan unduh e-book bermanfaat ini dari tautan berikut : [klik] Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam ucapan … Baca Selengkapnya

Persaksian Teragung

Bismillah. Di dalam al-Qur’an, Allah berfirman (yang artinya), “Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah/sesembahan yang benar selain Dia, bersaksi pula para malaikat dan orang-orang berilmu; demi tegaknya keadilan. Tiada ilah yang benar selain Dia Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Ali ‘Imran : 18) Di dalam ayat yang mulia ini Allah mengiringkan persaksian para ulama dengan persaksian para … Baca Selengkapnya

Sekilas Belajar Islam

Bismillah. Segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada hamba dan utusan-Nya; sang nabi akhir zaman pembawa rahmat bagi segenap insan. Amma ba’du. Islam sebuah agama yang mulia. Agama yang mengajarkan tauhid kepada Allah dan akhlak mulia kepada manusia. Memahami agama Islam menjadi kunci segala kebaikan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi … Baca Selengkapnya

Kalimat Paling Utama

Bismillah. Wa bihi nasta’iinu. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa kalimat tauhid merupakan sebuah kalimat yang sangat agung. Karena tauhid inilah misi dakwah setiap rasul. Allah berfirman (yang artinya), “Dan tidaklah Kami mengutus sebelum kamu seorang rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah/sesembahan yang benar selain Aku, maka sembahlah Aku.” (al-Anbiya’ : … Baca Selengkapnya