Tag Archives: Abu Bakar

Tekad Bulat Sang Pejuang

Bismillah. Seorang guru kami, al-Ustaz Fauzan hafizhahullah seringkali menyitir perkataan yang dinisbatkan kepada sahabat Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu’anhu, “Seandainya kalian meninggalkan aku dan tidak mau membelaku –dalam hal jihad ini, pent- niscaya aku…

Kemana Hatimu Bergantung?

Bismillah. Di dalam hadits sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim disebutkan salah satu sifat orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah, “Seorang lelaki yang hatinya bergantung di…

Kemuliaan Hadits Nabi

Bismillah. Alhamdulillah berikut ini sebuah video berisi rekaman nasihat dan faidah yang disampaikan oleh Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah dengan tema :

56 Hadits dan Atsar Pilihan [Bagian 2]

Berterima Kasih Kepada Orang Lain [15] Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia.”…

19 Mutiara Hikmah Tentang Iman

[1] Ibnu Abi Mulaikah –seorang rabi’in– berkata, “Aku telah bertemu dengan tiga puluh orang Sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mereka semua takut kemunafikan minimpa dirinya. Tidak ada seorang pun…