Bagi Mereka Dua Surga

7182699797_f97af9e43a_z

 

Allah berfirman (yang artinya), “Dan bagi orang yang takut akan kedudukan Rabbnya dua buah surga.” (Ar-Rahman : 46).

Al-Qurthubi menafsirkan, “Maksudnya orang itu takut akan kedudukannya di hadapan Rabbnya kelak untuk dihisab maka dia pun meninggalkan maksiat.”

Baca Selengkapnya

Nasehat Ulama Salaf

d8abd985d8b1d8a9-d8a7d984d8b9d984d985-d8a7d984d8b9d985d984

dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan cahaya dan kegelapan, yang mengeluarkan kaum beriman dari kegelapan menuju cahaya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada penutup nabi dan rasul, pembawa petunjuk Islam kepada segenap insan akhir zaman.

Baca Selengkapnya

Jalan-Jalan Keselamatan [5]

11439.imgcache

[5] Merasa Takut Kepada Allah

Diantara jalan keselamatan juga adalah dengan senantiasa merasa takut kepada Allah.

Hasan al-Bashri rahimahullah berkata, “Seorang mukmin memadukan antara berbuat ihsan/kebaikan dan perasaan takut. Adapun orang kafir memadukan antara berbuat jelek/dosa dan merasa aman.” (lihat Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim [5/350] cet. Maktabah at-Taufiqiyah)

Baca Selengkapnya

Mengenal Hakikat dan Keutamaan Ilmu

62681_520099854717370_572449455_n

[1] Apa Yang Dimaksud Dengan Ilmu?

Syaikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah menjelaskan, bahwa hakikat ilmu itu adalah mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Apabila disebutkan kata ‘ilmu’ -dalam pembicaraan para ulama atau dalil agama- maka yang dimaksudkan adalah ilmu syar’i (lihat Hasyiyah Tsalatsah al-Ushul, hal. 10)

Baca Selengkapnya