Mulianya Kalimat Tauhid

Bismillah Kalimat tauhid yaitu ucapan laa ilaha illallah memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam Islam. Karena ia merupakan bagian dari dua kalimat syahadat yang menjadi kunci pertama dan paling utama untuk masuk ke dalam Islam dan syarat untuk masuk ke dalam surga. Di dalam kalimat tauhid ini terkandung penetapan ibadah kepada Allah dan penolakan … Baca Selengkapnya

Tahqiq Kalimat Tauhid

Bismillah. Kalimat tauhid merupakan pokok agama Islam. Kalimat tauhid inilah seruan dakwah para rasul di sepanjang zaman. Kalimat tauhid membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama menuju penghambaan kepada Rabb penguasa alam semesta. Kalimat tauhid laa ilaha illallah; tiada sesembahan yang benar selain Allah. Ia menjadi tema sentral perbaikan umat. Allah berfirman (yang artinya), “Dan tidaklah … Baca Selengkapnya

Teruslah Belajar Tauhid

Bismillah. Allahumma yassir… Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengenal tujuan kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini adalah perkara yang sangat penting lagi mulia. Yang mana setiap insan diciptakan oleh Allah dalam rangka mewujudkan penghambaan sepenuhnya kepada-Nya. Allah berfirman (yang artinya), “Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (adz-Dzariyat … Baca Selengkapnya

Seri Mengenal Islam [5]

Bismillah. Diantara keutamaan Islam adalah pahala dan balasan yang Allah sediakan bagi kaum beriman ahli tauhid. Allah berfirman (yang artinya), “Barangsiapa yang melakukan amal salih dari kalangan lelaki atau perempuan dalam keadaan beriman niscaya Kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik, dan benar-benar Kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada … Baca Selengkapnya

Ilmu Yang Dasar

Bismillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim menuntut ilmu adalah kebutuhan bagi kita. Karena dengan ilmu itulah kita akan bisa mengenal cara yang benar dalam meraih kebahagiaan. Allah berfirman (yang artinya), “Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam … Baca Selengkapnya

Perintah Untuk Bertauhid

Bismillah. Tauhid adalah perintah Allah yang paling agung. Hakikat tauhid itu adalah mempersembahkan ibadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada selain-Nya. Inilah perintah yang Allah tujukan kepada seluruh manusia. Allah berfirman (yang artinya), “Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian; yaitu Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa.” (al-Baqarah : 21) Setiap rasul … Baca Selengkapnya

Pentingnya Belajar Aqidah Islam

Bismillah. Islam adalah sebuah agama yang mulia. Agama yang mengajarkan tauhid kepada Allah dan akhlak mulia kepada manusia. Memahami agama Islam menjadi kunci segala kebaikan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan niscaya Allah jadikan dia paham dalam hal agama.” (HR. Bukhari dan Muslim) Ilmu aqidah merupakan ilmu yang sangat penting. Oleh … Baca Selengkapnya

Mukadimah al-Qaul as-Sadid (bagian 1)

Oleh : Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di rahimahullah Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, dan memohon ampunan serta bertaubat kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kami dan dari kejelekan amal-amal kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan maka tidak ada … Baca Selengkapnya

Faidah Bab Keutamaan Tauhid

Bismillah. Alhamdulillah pada beberapa seri artikel sebelumnya telah kita baca faidah-faidah dari bagian awal Kitab Tauhid karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau telah memaparkan tentang hakikat tauhid dan kedudukannya di dalam Islam. Dengan menyebutkan ayat-ayat dan hadits-hadits seputar makna dan kedudukan tauhid. Kemudian beliau membawakan bab dengan judul ‘Keutamaan Tauhid dan Penghapusan Dosa’ … Baca Selengkapnya

Faidah Dua Ayat Selanjutnya

Bismillah. Setelah membawakan 3 ayat yang berkenaan dengan tauhid dan kedudukannya yang sangat tinggi, penulis Kitab Tauhid kembali membawakan 2 ayat lainnya yang semakin memperjelas makna tauhid dan menunjukkan pentingnya tauhid. Kedua ayat itu adalah : Firman Allah (yang artinya), “Dan sembahlah Allah, dan jangan kalian mempersekutukan dengan-Nya sesuatu apapun.” (an-Nisa’ : 36) Firman Allah … Baca Selengkapnya