Mega Proyek Kejahatan

Bismillah. Salah satu tujuan agung dakwah Islam adalah memberantas segala bentuk kezaliman. Di dalam pernyataan para pendiri bangsa ini pun telah ditegaskan bahwa segala bentuk penjajahan harus dihapuskan. Kezaliman dalam agama Islam merupakan bentuk kejahatan yang bertingkat-tingkat. Para ulama membagi ada 3 bentuk kezaliman; zalim terhadap diri sendiri -dengan berbuat dosa dan tidak menunaikan hak … Baca Selengkapnya

Kezaliman Yang Diremehkan

Bismillah.

Allah berfirman (yang artinya), “Sesungguhnya syirik benar-benar kezaliman yang sangat besar.” (Luqman : 13). Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang beribadah kepada selain Allah berarti telah menujukan ibadah kepada sesuatu yang tidak berhak menerimanya. Dan hal itu merupakan kezaliman yang paling berat (lihat Kitab at-Tauhid karya Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah, hal. 8)

Baca Selengkapnya

Hakikat Seorang Hamba

Sesungguhnya hakikat seorang hamba itu terletak pada hati dan ruhnya. Sementara hati dan ruh itu tidak akan baik kecuali dengan menghamba kepada Tuhannya yaitu Allah yang tidak ada sesembahan yang benar selain-Nya. Maka dia tidak akan merasakan ketenangan di dunia ini kecuali dengan berdzikir kepada-Nya. Jiwanya akan terus berusaha menggapai keridhoan-Nya dan ia pasti akan bertemu dengan-Nya. Perjumpaan dengan-Nya itu pasti. Dan tidak ada kebaikan baginya kecuali dengan bertemu dengan-Nya.

Baca Selengkapnya