Hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam Berkenaan Tentang Kaum Khawarij

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Akan muncul pada akhir zaman, suatu kaum yang masih muda umurnya dan lemah akal pikirannya. Mereka berkata-kata dengan sebaik-baik ucapan manusia, akan tetapi iman mereka tidak melampaui tenggorokannya. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah yang menembus sasarannya. Dimana pun kalian jumpai mereka maka bunuhlah mereka itu. Karena sesungguhnya dengan membunuh mereka terdapat pahala bagi orang yang membunuhnya kelak pada hari kiamat.” (HR. Bukhari no. 6455)

Baca Selengkapnya

Kebebasan Yang Perlu Dikaji Ulang

Diantara pemikiran yang sering diangkat oleh para penyeru demokrasi adalah slogan kebebasan. Pada prakteknya, kebebasan ini telah mengalami banyak pemaknaan dan penyalahgunaan. Dalam kacamata demokrasi itu sendiri kebebasan seolah telah menjadi tujuan dan parameter kemajuan suatu bangsa.

Baca Selengkapnya

E-Book ‘Mengenal Pilar-Pilar Tauhid’

Pictureok

Daftar Isi :

Antara Al-Qur’an dan Tauhid
– Tauhid Intisari Ajaran Al-Qur’an
– Metode Al-Qur’an Dalam Menetapkan Keesaan Pencipta
– Metode Penetapan Tauhid Di Dalam Al-Qur’an
– Surat Al-Fatihah dan Tauhid
– Sembahlah Rabb Kalian!

Baca Selengkapnya

Nasihat Anak Kecil Kepada Temannya

Beberapa waktu yang lalu, seperti biasa ketika menjelang waktu zuhur orang-orang bersiap-siap untuk melakukan ibadah sholat Jum’at. Ada yang masih di rumah, ada yang sedang dalam perjalanan ke masjid, dan ada juga yang berada di kampus.

Baca Selengkapnya

Perhatian Ulama Terhadap Perkara Iman

usulsunnah

Syaikh Shalih Al-Fauzan berkata :

Iman itu terdiri dari keenam rukun ini (iman kepada Allah, malaikat, dst). Ia dinamakan dengan sebutan Ushul/Pokok-Pokok Iman. Atau disebut juga dengan rukun-rukun iman. Dari rukun-rukun inilah tersusun akidah. Akidah itu sendiri adalah apa-apa yang diyakini dan dipegang kuat-kuat di dalam hati. Ia biasa disebut akidah, disebut juga dengan iman. Sebagaimana halnya para salaf biasa menyebutnya dengan iman.

Baca Selengkapnya

Bersyahadat Tapi Masuk Neraka

Picture4

 

Syaikh Shalih Al-Fauzan berkata :

Orang munafik mengucapkan laa ilaha illallah sementara dia berada di kerak paling bawah dari neraka. Lalu bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa laa ilaha illallah sudah mencukupi dengan diucapkan semata.

Baca Selengkapnya

Revolusi Bukan Solusi

Revolution-fists

 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Imam Abu Ja’far Ath-Thahawi berkata : Kami -ahlus sunnah- tidak memandang bolehnya memberontak kepada para pemimpin dan penguasa/pemerintah yang mengatur urusan-urusan kami. Meskipun mereka bertindak aniaya. Kami tidak mendoakan keburukan terhadap mereka. Kami tidak melepaskan diri dari ketaatan kepada mereka. Kami memandang bahwa ketaatan kepada mereka adalah bagian dari ketaatan kepada Allah ‘azza wa jalla yang wajib hukumnya. Selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Kami mendoakan agar mereka selalu diberikan kebaikan dan keselamatan. (lihat Syarh Ath-Thahawiyah, hal. 379)

Baca Selengkapnya

Manusia dan Cinta

kebun-bunga-matahari-hokkaido-9

Tidak diingkari bahwa cinta adalah faktor yang menggerakkan aktifitas manusia. Cinta kepada kehidupan dan kesehatan membuat manusia berusaha untuk selamat dari penyakit dan kematian. Cinta kepada harta membuat manusia berusaha untuk menyimpan harta di tempat yang aman, menyewa penjaga, dan membuat sistem pengamanan yang ketat.

Baca Selengkapnya