Tag Archives: al-Baqarah

Anjuran Sholat Sunnah Di Rumah

Imam Nawawi membuat bab dalam Syarah Sahih Muslim dengan judul ‘Bab. Dianjurkan Sholat Sunnah di Rumah dan Boleh Juga Dilakukan di Masjid’.

Pemetik Hidayah al-Qur’an

Bismillah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan al-Qur’an sebagai petunjuk dan cahaya bagi hamba-hamba-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada hamba dan utusan-Nya, sang pembawa rahmat bagi seluruh alam…