al-Mubarok
Bismillah. Berikut ini adalah nama-nama peserta bahasa arab al-Muyassar yang diadakan oleh Forum Studi Islam Mahasiswa/FORSIM periode I tahun 1435
Read More
Apabila suatu amal tercampuri syirik maka amal itu tidak akan diterima di sisi Allah dan mendatangkan dosa yang amat besar di sisi-Nya. Apabila
Read More
Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah berkata, “Mengikhlaskan niat untuk Allah ta'ala senantiasa menjadi syari'at/ajaran semenjak masa-masa umat
Read More
Imam Bukhari rahimahullah menuturkan: Umar bin Hafsh menuturkan kepada kami. Dia berkata: Ayahku menuturkan kepada kami. Dia berkata: al-A'masy
Read More
Alhamdulillah, dari kuis ke-3 yang diadakan oleh Ma'had ada 3 orang peserta ikhwan yang berhasil mendapatkan nilai di atas 90 dan 3 orang peserta
Read More
Kubur adalah fase pertama di dalam tahapan alam akhirat. Barangsiapa yang berbahagia di dalamnya, maka pada tahapan berikutnya niscaya dia akan
Read More
Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan: Diantara ciri kebahagiaan dan keberuntungan ialah apabila seorang hamba semakin bertambah ilmunya semakin
Read More
Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: Apabila Allah berkehendak kebaikan kepada hamba-Nya maka Allah bukakan baginya sebuah pintu diantara
Read More
PASAL I. BAB AL-MIYAH (AIR-AIR) Shalat memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu diantaranya adalah thaharah (bersuci).
Read More

    Pencarian

    Prioritas Dakwah

    Kategori Artikel

    Arsip Artikel

    Sejarah YAPADI