Nikmat Petunjuk

  Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah. Amma ba’du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, petunjuk adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Oleh sebab itulah kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah setiap hari dalam setiap raka’at sholat meminta hidayah ‘ihdinash shirathal mustaqim’ (Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus) Continue reading

Tawakal Kepada Allah

Keterangan : Dikutip dari Kitab Syaikh al-Fauzan, Hakikat Tawakal Kepada Allah. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung; ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang.” (HR. Continue reading

Perkembangan Proyek Graha Al-Mubarok

Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tempat kajian di daerah Jogja bisa dikatakan cukup banyak, walaupun belum merata. Meskipun demikian, kehadiran markas dakwah yang menampung kajian-kajian dengan leluasa boleh dibilang masih sedikit, apalagi yang lokasinya berada di kawasan strategis, dekat dengan kampus misalnya.

Kandungan Ilmu Tauhid Al-Fatihah

Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada hamba dan utusan-Nya, para sahabatnya, dan pengikut setia mereka. Amma ba’du. Syaikh Abdul Muhsin al-’Abbad hafizhahullah mengatakan, “Surat Al-Fatihah adalah surat paling agung dalam al-Qur’an, berdasarkan hadits Abu Sa’id bin Al-Mu’alla yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4474). Ia mengandung ketiga macam tauhid; tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, Continue reading

Pentingnya Pendidikan Islam

Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah. Amma ba’du. Pendidikan adalah upaya untuk membina dan mengasuh serta menggembleng manusia dalam rangka menggapai tujuan yang mulia, yaitu mengabdi kepada Allah ta’ala. Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (Adz-Dzariyat : 56)