Sekilas Berita Kegiatan Dakwah

Bismillah.

Alhamdulillah dengan taufik dari Allah semata, sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat Islam kepada kita. Salawat dan salam semoga terus tercurah kepada hamba dan utusan-Nya; nabi akhir zaman dan teladan umat dalam mengabdi kepada ar-Rahman. Amma ba’du.

Baca Selengkapnya