Mukadimah Syarah Ushul Tsalatsah

Oleh : Syaikh Abdul Aziz ar-Rajihi hafizhahullah

Segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. Salawat dan salam serta keberkahan dari Allah semoga tetap tercurah kepada hamba dan utusan Allah yaitu Nabi kita Muhammad, dan semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya semua, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga datangnya hari pembalasan. Amma ba’du.

Baca Selengkapnya