Sejujur-jujur Ucapan

Bismillah. Di dalam Islam, tidak ada yang lebih mulia daripada kalam Allah dan petunjuk Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam. Oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada umat apabila berselisih tentang suatu hal untuk merujuk kepada keduanya. Allah berfirman (yang artinya), “Maka apabila kalian berselisih tentang suatu perkara hendaklah kalian kembalikan kepada Allah dan Rasul, jika kalian … Baca Selengkapnya