Indahnya Penghambaan

Menghamba kepada Allah adalah hikmah penciptaan kita. Mengikuti kehendak dan ajaran-ajaran Allah serta tunduk kepada perintah dan larangan-Nya. Merendahkan diri dan mengagungkan Allah dengan penuh kecintaan, takut, dan harapan. Menggantungkan hati kepada Allah, bukan kepada selain-Nya. Sebab Allah semata yang menguasai seluruh alam semesta.

Baca Selengkapnya

Hati Yang Ikhlas

_معنى_اسم_اخلاص

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Di dalamnya kitabnya, at-Taudhih wal Bayan li Syajarah al-Iman, Syaikh as-Sa’di rahimahullah mengatakan, “Bahwa seluruh amalan dan ucapan hanya akan menjadi benar dan sempurna selaras dengan iman dan ikhlas yang ada di dalam hati pelakunya.” (lihat buku tersebut, hal. 73)

Baca Selengkapnya