Mengenal Fungsi Ibadah Shiyam

Shiyam atau shaum secara bahasa bermakna imsak (menahan). Adapun menurut syari’at yang dimaksud dengan shaum itu adalah [beribadah kepada Allah] dengan menahan diri dari berbagai perkara yang membatalkannya semenjak terbit fajar hingga terbenamnya matahari (lihat Taisir al-‘Allam, hal. 312)

Baca Selengkapnya

Hikmah dan Keutamaan Puasa

807363585

oleh : Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, keluarga, dan segenap sahabatnya. Amma ba’du.

Allah ta’ala berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa.”

Baca Selengkapnya

Niat Puasa Ramadhan

37990.gif

oleh : Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi’i rahimahullah

Suatu saat, Syaikh ditanya :

هل تجب نية صيام رمضان أم يكفي نية صيام الشهر كله واحدة ؟ ومتى ذلك ؟

Apakah wajib niat puasa Ramadhan itu -dilakukan setiap hari, pent-, ataukah cukup berniat puasa untuk sebulan penuh dengan sekali niat di awal? Dan kapankah berniatnya?

Baca Selengkapnya