Tag Archives: Santet

Download 18 Artikel Pilihan

Bismillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berikut ini kami sajikan kepada pembaca sekalian link download 18 artikel islam pilihan. Mudah-mudahan bisa menambah khazanah ilmu serta memupuk nilai-nilai iman dan ketakwaan.

Santet vs Harga Bawang

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segenap makhluk untuk tunduk beribadah kepada-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Amma ba’du.