Asas Kekuatan Iman

Bismillah. Sebagaimana telah diketahui bahwa dua kalimat syahadat merupakan pondasi utama dalam agama Islam. Syahadat laa ilaha illallah mengandung penetapan bahwa Allah satu-satunya sesembahan yang benar dan menolak segala bentuk ibadah kepada selain-Nya. Adapun syahadat anna Muhammadar rasulullah mengandung keyakinan bahwa tidak ada jalan yang benar dalam beribadah kepada Allah kecuali melalui petunjuk dan bimbingan … Baca Selengkapnya

Iman kepada Takdir

Bismillah. Diantara perkara yang paling mendasar dalam hidup seorang muslim adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta adalah dengan takdir dan kekuasaan dari Allah. Mengimani takdir artinya meyakini bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat, Allah menuliskan ilmu-Nya itu di dalam lauhul mahfuzh, Allah menghendaki segala sesuatu … Baca Selengkapnya

Faidah Tafsir al-Fatihah [bagian 3]

Materi :

– Faidah Huruf Ba’

– Sejenak Bersama ‘Alhamdulillah’

– Allah Rabb seluruh Alam

Faidah Huruf Ba’

Bismillah.

Setiap hari kita membaca surat al-Fatihah. Dan setiap hari pun kita membaca bacaan basmalah; yaitu kalimat ‘bismillahirrahmanirrahiim’. Di dalam kalimat ini terkandung faidah-faidah yang sangat agung, diantaranya adalah faidah dari huruf ba’.

Baca Selengkapnya

Belajar Tauhid dari Surat Al-Fatihah (bagian 2)

cfe22502b03b40537fb5f5b8dd626805

Bismillah.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah telah menyimpan pokok-pokok akidah Islam dan ketauhidan.

Diantaranya, sebagaimana sudah disampaikan dalam tulisan terdahulu, bahwa di dalamnya terkandung keimanan kepada Allah dalam hal rububiyah-Nya.

Baca Selengkapnya

Kandungan Ilmu Tauhid Al-Fatihah

images

Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada hamba dan utusan-Nya, para sahabatnya, dan pengikut setia mereka. Amma ba’du.

Syaikh Abdul Muhsin al-’Abbad hafizhahullah mengatakan, “Surat Al-Fatihah adalah surat paling agung dalam al-Qur’an, berdasarkan hadits Abu Sa’id bin Al-Mu’alla yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4474). Ia mengandung ketiga macam tauhid; tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma’ wa shifat.” (Min Kunuz al-Qur’an al-Karim, dalam Kutub wa Rasa’il Abdil Muhsin 1/149)

Baca Selengkapnya

Ridha Terhadap Syari’at Allah

قرآن

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Tidaklah pantas bagi seorang lelaki yang beriman, demikian pula perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara lantas masih ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka. Barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat nyata.” (QS. Al-Ahzab: 36)

Baca Selengkapnya