Mengajarkan Aqidah kepada Masyarakat

Bismillah. Diantara keistimewaan dakwah yang diserukan oleh Syaikh Muhammad at-Tamimi rahimahullah adalah sangat gencar dalam mengajarkan pokok-pokok aqidah dan tauhid kepada masyarakat umum. Diantara buktinya adalah risalah Ushul Tsalatsah/tiga landasan utama, al-Qawa’id al-Arba’/empat kaidah utama, begitu pula risalah Tafsir Kalimat Tauhid dan Talqin Ushul ‘Aqidah lil ‘Aammah… Perhatian terhadap dasar-dasar tauhid dan keimanan merupakan perkara … Baca Selengkapnya

Pokok-Pokok Aqidah Ahlus Sunnah [3]

oleh : Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah

Nama-nama al-Firqah an-Najiyah dan Maknanya

Tatkala kelompok ini (Ahlus Sunnah) adalah kelompok yang selamat dari kesesatan maka penting untuk mengetahui nama-nama dan tanda-tandanya agar bisa diteladani. Kelompok ini memiliki nama-nama yang agung sehingga dengan itu ia terbedakan dengan seluruh firqah lainnya.

Baca Selengkapnya