Tahqiq Kalimat Tauhid

Bismillah. Kalimat tauhid merupakan pokok agama Islam. Kalimat tauhid inilah seruan dakwah para rasul di sepanjang zaman. Kalimat tauhid membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama menuju penghambaan kepada Rabb penguasa alam semesta. Kalimat tauhid laa ilaha illallah; tiada sesembahan yang benar selain Allah. Ia menjadi tema sentral perbaikan umat. Allah berfirman (yang artinya), “Dan tidaklah Continue reading

Mengenal Allah

Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mengenal Allah adalah suatu hal yang sangat mendasar di dalam Islam. Inilah yang sering disebut oleh para ulama dengan istilah tauhid; yaitu mengesakan Allah. Tauhid bermakna mengesakan Allah dalam beribadah. Menujukan segala bentuk ibadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain-Nya. Oleh sebab itu setiap perintah beribadah kepada Allah pasti Continue reading

Seri Mengenal Islam [1]

Bismillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita semuanya telah mengenal bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Islam memiliki 5 pilar atau rukun : – Syahadat/persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah – Mendirikan sholat – Menunaikan zakat – Berpuasa Ramadhan Continue reading

Hadits Arba’in (Hadits 24)

Bismillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berikut ini kami sajikan rekaman kajian Hadits Arba’in bersama Ustadz Aris Munandar, M.Pi hafizhahullah. Kajian ini diadakan di Masjid Muthohharoh, Ngebel selatan Kampus UMY.Kajian diadakan oleh Takmir Masjid bekerjasama dengan FORSIM (Forum Studi Islam Mahasiswa) dalam kegiatan program Ma’had Al-Mubarok tahun ajaran 1436-1437 H.