Tag Archives: Ma’rifat

Mengenal Allah

Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada hamba dan utusan-Nya Muhammad, da’i yang menyeru kepada jalan Allah, lentera yang menerangi perjalanan, dan pemandu di atas jalan yang…

Kunci Jawaban Pelajaran Bahasa Arab 3

1. Apa yang dimaksud huruf jar? Jawaban : Huruf jar adalah kata-kata yang apabila diletakkan sebelum isim [kata benda] maka ia menyebabkan isim itu menjadi majrur; yaitu berakhiran kasroh atau…