Kapan Turun Kewajiban Puasa Ramadhan

oleh : Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah

Segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. Allah yang telah mensyari’atkan puasa dalam rangka membersihkan jiwa dari berbagai kotoran dosa. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada nabi kita Muhammad; sebaik-baik orang yang menunaikan sholat dan puasa, yang terus-menerus dalam kebaikan dan istiqomah. Semoga pujian dan salam juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan segenap pengikut setia beliau hingga hari kiamat. Wa ba’du.

Baca Selengkapnya