Tidak Sama, Wahai Saudaraku…

Bismillah. Tidaklah seorang insan menjadi mulia di dunia ini kecuali dengan takwa. Oleh sebab itu manusia yang termulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Takwa yang berakar dari aqidah di dalam dada dan memunculkan buah ketaatan dan amal salih bagi manusia. Ilmu yang disertai dengan rasa takut kepada Allah akan membuahkan ketakwaan dan ketundukan … Baca Selengkapnya

Buah Iman Menurut al-Qur’an

Bismillah.

Alhamdulillah berikut ini kami sajikan -dengan taufik Allah semata- sebuah tautan untuk mengunduh rekaman program tanya jawab keislaman bersama :

Syaikh Prof. Dr. ‘Ashim bin Abdullah al-Qaryuti hafizhahullah

dengan tema pembahasan :

Baca Selengkapnya

Sifat dan Keutamaan Kaum Beriman

01336154015

Keterangan Gambar : “Tidaklah seorang hamba diberikan hukuman yang lebih berat daripada hati yang keras.” (Malik bin Dinar rahimahullah, az-Zuhd karya Imam Ahmad)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Akan bisa merasakan manisnya iman, orang yang ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai rasul.” (HR. Muslim dari al-‘Abbas bin Abdul Muthallib radhiyallahu’anhu)

Baca Selengkapnya