Tag Archives: Keadilan

Akibat Kesombongan

Bismillah… Allah berfirman (yang artinya), “Sesungguhnya mereka itu (orang-orang kafir) apabila dikatakan kepada mereka ‘laa ilaha illallah’ mereka pun menyombongkan diri. Mereka pun mengatakan : Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan…

Belajar Tauhid at-Tarbiyah [bagian 3]

Bismillah. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam pelajaran tauhid, masih membahas seputar keutamaan urgensi tauhid dalam kehidupan kita.

Kebebasan Yang Perlu Dikaji Ulang

Diantara pemikiran yang sering diangkat oleh para penyeru demokrasi adalah slogan kebebasan. Pada prakteknya, kebebasan ini telah mengalami banyak pemaknaan dan penyalahgunaan. Dalam kacamata demokrasi itu sendiri kebebasan seolah telah…

Islam dan Keadilan

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pembicaraan seputar keadilan adalah bahasan yang amat menarik dan perlu untuk kita cermati bersama. Keadilan menjadi…

Asas Perbaikan dan Kesejahteraan

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat : 56)

Tuan, Hendak Anda Bawa Kemana Negeri Ini?

Segala puji bagi Allah, yang telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Salawat dan salam bagi hamba dan utusan-Nya, sang pembawa lentera hidayah kepada segenap umat manusia. Amma ba’du….

19 Mutiara Hikmah Tentang Iman

[1] Ibnu Abi Mulaikah –seorang rabi’in– berkata, “Aku telah bertemu dengan tiga puluh orang Sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mereka semua takut kemunafikan minimpa dirinya. Tidak ada seorang pun…