Tidak Sama, Wahai Saudaraku…

Bismillah. Tidaklah seorang insan menjadi mulia di dunia ini kecuali dengan takwa. Oleh sebab itu manusia yang termulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Takwa yang berakar dari aqidah di dalam dada dan memunculkan buah ketaatan dan amal salih bagi manusia. Ilmu yang disertai dengan rasa takut kepada Allah akan membuahkan ketakwaan dan ketundukan … Baca Selengkapnya

Keadaan Ayah Nabi Di Akhirat

1349

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya :

أسأل الثاني وأنا أعتقد بأن علي إثم في هذا السؤال وهو أن لدينا ناساً يقولون إن عبد الله أبا محمد صلى الله عليه وسلم هو للنار، وناس يقولون لا بل هو للجنة لأنه أبو نبي، أفيدونا جزاكم الله خيراً، وهل عليّ إثم في هذا السؤال، وإذا كان علي إثم فهل له كفارة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً ودمتم؟

“Pertanyaan kedua yang ingin saya ajukan, dan saya berkeyakinan saya berdosa dengan mengajukan pertanyaan ini. Yaitu ada orang-orang di tempat kami yang mengatakan bahwa Abdullah ayah Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam itu tempatnya di neraka. Kemudian ada orang-orang lain yang mengatakan ‘tidak’, bahkan beliau itu masuk surga, karena dia adalah ayah dari nabi. Oleh sebab itu berikanlah penjelasan bagi kami jazakumullahu khairan. Dan apakah saya berdosa dengan pertanyaan ini. Seandainya berdosa, maka apakah ada kaffarah/penebusnya? Berikanlah faidah kepada kami jazakumullahu khairan?”

Baca Selengkapnya